Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Ἐπιστολὴ ἀρχηγοῦ Ἰνδιάνων See-at-la στὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Φραγκλῖνο Πήρς | Chief Seattle's Speech | 22 Απριλίου "Παγκόσμια Ημέρα της ΜΑΝΑΣ ΓΗΣ"

Chief Seattle, 1860s
Photo by E. M. Sammis, Postcard

Ἐπιστολὴ ἀρχηγοῦ Ἰνδιάνων  See-at-la  στὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Φραγκλῖνο Πήρς

«Ἡ γ [του λευκού]  δέν εναι δερφός του, λλά χθρός πού πρέπει νά τόν καταχτήσει, καί φο τόν καταχτήσει, πηγαίνει παρακάτω. Μέ τό ταμάχι (την πλεονεξία) πού χει θά καταπιε τή γ καί θά φήσει πίσω του μι ρημο.»

Στό σχολικό βιβλίο «Κείμενα Νεοελληνικς Λογοτεχνίας» τς Β' Γυμνασίου ΟΕΔΒ, πρχε τό Γράμμα το ρχηγο νδιάνικης φυλς, το Σηάτλ, πρός τόν πρόεδρο τς μερικς Φραγκλνο Πήρς (1853-1857), ταν τελευταος ζήτησε πό τόν Σηάτλ νά πουλήσει στήν κυβέρνηση τή γ του. Τό γράμμα μετέφρασε Ζήσιμος Λορεντζάτος πό τήν φημερίδα το Madras «Τhe Hindu» τς 29/5/1976 καί τό δημοσίευσε στό «ΒΗΜΑ» στίς 16 ανουαρίου το 1977.
λλον ταν λόγος πού κφώνησε ς πάντηση Σηάτλ καί ποος καταγράφηκε κ τν στέρων πό τόν παρόντα κε Η.Α. Smith, τήν πάντηση δέ ατή τήν δωσε στή δημοσιότητα μερικανική κυβέρνηση 121 χρόνια μετά, τό 1976, στό γιορτασμό τν 200 χρόνων πό τή διακήρυξη τς νεξαρτησίας. πως καί να ’χει, πρόκειται γιά τό κείμενο μις πάντησης, πού χρονολογεται πό τό 1854 καί εναι κείμενο πραγματικά προφητικό!).

Ο νδιάνοι Suquamish σαν ριστοι ψαράδες, χαράκτες, κατασκευαστές καλαθιν καί κανό. Στά μέσα το 19ου αώνα τότε κυβέρνηση τν μερικανν ποίκων τος νακοίνωσε τήν πρόθεσή της νά γοράσει τή γ τους καί νά τούς μεταφέρει σέ ναν λλο τόπο γιά νά ζήσουν. κείνη τήν ποχή ρχηγός τς φυλς Suquamish ταν See-at-la, ποος γεννήθηκε τό 1786 καί πέθανε στίς 7 ουνίου το 1866. πό τό νομά του πρε τό νομά της πολιτεία το Σηάτλ.

πρόταση ατς τς γοραπωλησίας ταν ντελς ξένη στίς ντιλήψεις καί στόν τρόπο ζως τν νδιάνων, δεσμός τν ποίων μέ τή φύση εναι ερός καί διάσπαστος, πως δερφική γάπη. Σηάτλ κφράζει μέ περηφάνια καί σεβασμό στήν παράδοση τόν τρόπο σκέψης τς φυλς του, ποος διαφέρει πλήρως πό τίς λικές ξίες καί τόν κατακτητικό πολιτισμό τν λευκν. Ο σκέψεις πού διατυπώνει Σηάτλ πέχουν πό μς πάνω πό νάμιση αώνα, εναι μως ξαιρετικά πίκαιρες στήν ποχή μας, τώρα πού λοι πλέον βιώνουμε τίς λέθριες συνέπειες πό τήν περβολική κμετάλλευση τν φυσικν πόρων, τή μόλυνση το περιβάλλοντος καί τή διαρκς πεκτεινόμενη οκολογική καταστροφή το πλανήτη μας.

Ἐπιστολὴ ἀρχηγοῦ Ἰνδιάνων  See-at-la  στὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Φραγκλῖνο Πήρς

« μεγάλος ρχηγός στήν Οάσιγκτον μηνάει (στέλνει μήνυμα) πώς θέλει νά γοράσει τή γ μας. μεγάλος ρχηγός μηνάει κόμα λόγια φιλικά καί καλοθέλητα. Καλοσύνη του, γιατί ξέρομε πώς ατός λίγο τή χρειάζεται ντίστοιχα τή φιλία μας.
Τήν προσφορά του θά τή μελετήσαμε, γιατί ξέρομε πώς, ν δέν τό πράξουμε, μπορε λευκός νά προφτάσει μέ τά πλα καί νά πάρει τή γ μας.
Πς μπορετε νά γοράζετε νά πουλτε τόν ορανό - τή ζέστα τς γς; Γιά μς μοιάζει παράξενο. δροσιά το γέρα τό φρισμα το νερο στόσο δέ μς νήκουν. Πς μπορετε νά τά γοράσετε πό μς; Κάθε μέρος τς γς ατς εναι ερό γιά τό λαό μου. Κάθε στραφτερή πευκοβελόνα, κάθε μμούδα στίς κρογιαλιές, κάθε θολούρα στό σκοτεινό δάσος, κάθε ξέφωτο καί κάθε ζουζούνι πού ζουζουνίζει εναι στή μνήμη καί στήν περα το λαο μου, ερό.
Ξέρομε πώς λευκός δέν καταλαβαίνει τούς τρόπους μας. Τά μέρη τς γς, τό να μέ τό λλο, δέν κάνουν γι' ατόν διαφορά, γιατί εναι νας ξένος πού φτάνει τή νύχτα καί παίρνει πό τή γ λα σα το χρειάζονται. γ δέν εναι δερφός του, λλά χθρός πού πρέπει νά τόν καταχτήσει, καί φο τόν καταχτήσει, πηγαίνει παρακάτω. Μέ τό ταμάχι (την πλεονεξία) πού χει θά καταπιε τή γ καί θά φήσει πίσω του μι ρημο. ψη πού παρουσιάζουν ο πολιτεες σας, κάνει κακό στά μάτια το ρυθρόδερμου. μως ατό μπορε καί νά συμβαίνει πειδή ρυθρόδερμος εναι γριος καί δέν καταλαβαίνει.
ν ποφασίσω καί δεχτ, θά βάλω ναν ρο. Τά ζα τς γς ατς λευκός θά πρέπει νά τά μεταχειριστε σάν δέρφια του. Τί εναι νθρωπος δίχως τά ζα; ν λα τά ζα φύγουν πό τή μέση, νθρωπος θά πεθάνει πό μεγάλη σωτερική μοναξιά, γιατί σα συμβαίνουν στά ζα, τά δια συμβαίνουν στόν νθρωπο. να ξέρομε, πού μπορε μι μέρα λευκός νά τό νακαλύψει: Θεός μας εναι διος Θεός. Μπορε νά θαρρετε πώς κενος εναι δικός σας, πως ζηττε νά γίνει δική σας γ μας. λλά δέν τό δυνόσαστε (δέν μπορετε). κενος εναι Θεός τν νθρώπων. Καί τό λεός Του μοιρασμένο παράλλαχτα σέ ρυθρόδερμους καί λευκούς. Ατή γ Του εναι κριβή. ποιος τή βλάφτει, καταφρονάει τό Δημιουργό της. Θά περάσουν ο λευκοί - καί μπορε μάλιστα γρηγορότερα πό λλες φυλές. ταν μαγαρίζεις (λερώνεις) συνέχεια τό στρμα σου, κάποια νύχτα θά πλαντάξεις πό τίς μαγαρισιές σου.

ταν λα τά βουβάλια σφαχτον, ταν λα τά γρια λόγατα μερέψουν, ταν τήν ερή γωνιά το δάσους τή γιομίσει τό νθρώπινο χντο καί τό θέαμα τν φουντωμένων λόφων τό κηλιδώσουν τά σύρματα το τηλέγραφου μέ τό βουητό τους, τότες πο νά βρες τό ρουμάνι (δάσος); Πο νά βρες τόν ϊτό; Καί τί σημαίνει νά πες χε γειά στό φαρί (λογο) σου καί στό κυνήγι; Σημαίνει τό τέλος τς ζως καί τήν ρχή το θανάτου.

Πουθενά δέ βρίσκεται μι
συχη γωνιά μέσα στίς πολιτεες το λευκο. Πουθενά δέ βρίσκεται μι γωνιά νά σταθες νά κούσεις τά φλλα στά δέντρα τήν νοιξη τό ψιθύρισμα πού κάνουν τά ζουζούνια πεταρίζοντας. μως μπορε, πειδή, καταπς επα, εμαι γριος καί δέν καταλαβαίνω - μπορε μονάχα γιά τό λόγο ατόν σαματς (η φασαρία) νά ταράζει τά ατιά μου.
Μά τί μένει πό τή ζωή, ταν νας νθρωπος δέν μπορε νά φουγκραστε τή γλυκιά φωνή πο βγάνει τό νυχτοπούλι τά συνακούσματα τν βατράχων λόγυρα σέ να βάλτο μέσα στή νυχτιά; ρυθρόδερμος προτιμάει τό παλόηχο γέρι λαγαρισμένο (καθαρισμένο) πό τήν καταμεσήμερη βροχή μοσχοβολημένο μέ τό πεκο. Το ρυθρόδερμου το εναι κριβός γέρας, γιατί λα τά πάντα μοιράζονται τήν δια πνοή - τά ζα, τά δέντρα, ο νθρωποι. λευκός δέ φαίνεται νά δίνει προσοχή στόν γέρα πού νασαίνει. Σάν νας πού χαροπολεμάει γιά μέρες πολλές, δέν σμίζεται (μυρίζει) τίποτα.
ν ξέραμε, μπορε νά καταλαβαίναμε - ν ξέραμε τά νειρα το λευκο, τίς λπίδες πού περιγράφει στά παιδιά του τίς μακριές χειμωνιάτικες νύχτες, τά ράματα πού νάφτει στό μυαλό τους, στε νάλογα νά δέονται γιά τήν αριανή. λλά μες εμαστε γριοι. Μς εναι κρυφά τά νειρα το λευκο. Καί πειδή μς εναι κρυφά, θά ξακολουθήσομε τό δρόμο μας. ν τά συμφωνήσομε μαζί, θά τό πράξομε, γιά νά σιγουρέψομε τίς προστατευόμενες περιοχές πού μς τάξατε. κε θά ζήσομε, μπορε, τίς μετρημένες μέρες μας καταπς τό θελήσαμε.
ταν στερνός ρυθρόδερμος λείψει πό τή γ, καί πό τή μνήμη δέν πομείνει παρά σκιος πό να σύννεφο πού ταξιδεύει στόν κάμπο, ο κρογιαλιές ατές καί τά δάση θά φυλάγουν κόμα τά πνεύματα το λαο μου – τι (γιατί) ατή τή γ τήν γαπον, πως τό βρέφος γαπάει τό χτύπο τς μητρικς καρδις.


ν σς τήν πουλήσομε τή γ μας, γαπστέ την, καθώς τήν γαπήσαμε μες, φροντίστε την, καθώς τή φροντίσαμε μες, κρατστε ζωντανή στό λογισμό σας τή μνήμη τς γς, πως βρίσκεται τή στιγμή πού τήν παίρνετε, καί μέ λη σας τή δύναμη, μέ λη τήν τρανή μπόρεσή σας, μέ λη τήν καρδιά σας, διατηρστέ τη γιά τά τέκνα σας, καί γαπστέ την, καθώς Θεός γαπάει λους μας.

να ξέρομε - Θεός σας εναι διος Θεός. γ Του εναι κριβή. κόμα καί λευκός δέ γίνεται νά παλλαχτε πό τήν κοινή μορα (ννοε τό θάνατο)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε την αυθεντική επιστολή στα αγγλικά  ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου