Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

EESC: Land grabbing – a warning for Europe and a threat to family farming | Αρπαγή γης — Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη και απειλή για την οικογενειακή γεωργίατης Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
με θέμα
Αρπαγή γης — Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη και απειλή για την οικογενειακή γεωργία

---------------------------
TTIP και η Αρπαγή γης — Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη και απειλή για την οικογενειακή γεωργία

Οι ΦτΦ/NFGR θεωρούν ότι η TTIP έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γνωμοδότηση του ειδικευμένου τμήματος «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,  με θέμα: Αρπαγή γης — Σήμα κινδύνου για την Ευρώπη και απειλή για την οικογενειακή γεωργία [NAT/632 – 15/1/2015]. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το συμπέρασμα ότι «η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και οι συναφείς αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων» αποτελεί έναν από τους «παράγοντες που προκαλούν την αρπαγή γης» (1.3). 
Η Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί ακόμα ένα "εργαλείο" στην προσπάθεια που γίνεται από την Πρωτοβουλία  people4soil να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό.
Στην Πρωτοβουλία people4soil οι ΦτΦ/NFGR είναι Εθνικοί Συντονιστές για τη συγκέντρωση 1 εκατ. υπογραφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιστοιχούν για τη χώρα μας 15.750 υπογραφές.
Παρουσιάζουμε ορισμένα από τα συμπεράσματα της γνωμοδότησης:

1.                  Συμπέρασμα και συστάσεις

1.1              Στην παρούσα γνωμοδότηση εξετάζεται το πρόβλημα της αρπαγής γης (Land Grabbing), συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης γαιών, σε παγκόσμιο επίπεδο και στην ΕΕ, το οποίο συνιστά απειλή για την οικογενειακή γεωργία.


1.2              Η γεωργική γη αποτελεί τη βάση της παραγωγής τροφίμων και, ως εκ τούτου, προϋπόθεση για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς και με το άρθρο 25 της Παγκόσμιας διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

1.3              Οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν την αρπαγή γης: η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση και οι συναφείς αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, η πληθυσμιακή αύξηση και η αστικοποίηση, η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και βιοενέργεια, η αυξημένη ζήτηση φυσικών πόρων, οι αρνητικές πλευρές της γεωργικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και οι δυνατότητες κερδοσκοπίας που συνοδεύουν την αυξανόμενη αξία της γεωργικής γης.

1.4              Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θεωρεί σοβαρό τον κίνδυνο που προκαλεί η υψηλή συγκέντρωση γαιών στα χέρια μη γεωργικών μεγάλων επενδυτών και μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι δραστηριότητες αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό μοντέλο μιας αειφόρου και πολυλειτουργικής γεωργίας, στην οποία κυριαρχούν οι οικογενειακές γεωργικές επιχειρήσεις και υπονομεύουν την υλοποίηση των στόχων που διατυπώνονται στα άρθρα 39 και 191 της ΣΛΕΕ. Επίσης, είναι αντίθετες προς τον διαρθρωτικό στόχο της ευρείας διασποράς της έγγειας ιδιοκτησίας, προκαλούν μη αντιστρέψιμες ζημίες στις οικονομικές δομές στις αγροτικές περιοχές και οδηγούν σε μια μορφή κοινωνικά ανεπιθύμητης βιομηχανοποιημένης γεωργίας.


1.5              Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων και την υποβάθμιση του εδάφους οξύνονται λόγω της βιομηχανοποιημένης γεωργίας, ενώ, συγχρόνως, μειώνεται η επισιτιστική ασφάλεια.


1.6              Εκτός από την παραγωγή τροφίμων, η οικογενειακή γεωργία επιτελεί και άλλες σημαντικές κοινωνικές και οικολογικές λειτουργίες τις οποίες δεν μπορεί να προσφέρει το πρότυπο της βιομηχανικής γεωργίας που κυριαρχείται από μεγάλες επιχειρήσεις. Για να καταστεί η οικογενειακή γεωργία μια βιώσιμη εναλλακτική δυνατότητα έναντι της βιομηχανοποιημένης γεωργίας και της αρπαγής γης, η οποία συνιστά μια από τις εκφάνσεις της, πρέπει να ληφθούν ενεργά μέτρα για την προστασία των οικογενειακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.


1.7              Η γη δεν αποτελεί κοινό εμπόρευμα που μπορεί απλώς να παράγεται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Είναι ένας πεπερασμένος φυσικός πόρος, και, κατά συνέπεια, οι συνήθεις κανόνες της αγοράς δεν ισχύουν γι' αυτήν. Το καθεστώς κυριότητας και χρήσης της γης πρέπει να υπόκειται σε ρύθμιση πιο ενισχυμένη απ' ό,τι στο παρελθόν. Με βάση τις διαπιστωθείσες στρεβλώσεις, η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διατυπωθεί ένα σαφές παράδειγμα για τις αγροτικές διαρθρώσει σε επίπεδο κρατών μελών αλλά και ΕΕ, το οποίο θα έχει επιδράσεις στη χρήση της γης και την έγγειο ιδιοκτησία.


[Παρουσιάσαμε επτά από τις δεκαπέντε προτάσεις]

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Soil crisis brought about by climate change may hit global food production | Οι επιπτώσεις στο έδαφος που προκαλεί η κλιματική αλλαγή απειλή την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων


Soil crisis brought about by climate change may hit global food production, claims alarming new research
Study of microbes – the tiny bacteria, fungi and other micro-organisms that determine soil health – reveals them to be far less adaptable to changing conditions than expected.


109 NGOS CALL FOR MAJOR REVIEW OF EU FOOD & FARMING POLICY | Υπογράφουν οι Naturefriends International και οι Naturefriends Greece
Η επιστολή στα αγγλικά ΕΔΩ [μεταφράζεται και στα Ελληνικά από τους ΦτΦ]

Οι φορείς που υπογράφουν το κείμενο μεταξύ αυτών και οι Naturefriends International και οι Naturefriends Greece/ ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ [ΕΔΩ]:

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Soil: A Dirty Word? | Είναι το έδαφος μια "βρώμικη" λέξη? ||


Έδαφος: Είναι μια βρώμικη λέξη;
Το έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της ζωής πάνω στη γη:

Το 95% των τροφίμων μας παράγονται, άμεσα ή έμμεσα στα εδάφη μας και χωρίς υγιή εδάφη οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα σιγά σιγά θα πεθάνουν.
[Διαβάστε περισσότερα στο e-magazine ΕΔΩ, σελίδες 61 - 67]

Soil: A Dirty Word?
Soil is vital for the survival of life on earth:
95% of our food is directly or indirectly produced on our soils and without healthy soils humans, plants and animals will slowly die out.
[Read more at e-magazine REVOLVE #19, p.61-67]

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

The Odeyssey of the Greek Argicultural Biodiversity | Η οδύσσεια της ελληνικής αγροτικής βιοποικιλότητας | Νέα Οικολογία | Έκδοση 2001 | Βαγγέλης Στογιάννης - Παρασκευή Δηλανά


Το βιβλίο εκδόθηκε το 2001 σε δύο γλώσσες από τη Νέα Οικολογία "στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER ΟΔΥΣΣΕΙΑ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II, υπό την αιγίδα της Ε.Ε. και του Ελληνικού Υπουργείου Γεωργίας" (πληροφορίες από το εσώφυλλο).

Η έκδοση των 149 σελίδων κρίνεται ιστορική γιατί παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες, τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες του πρωτογενή τομέα της χώρας μας.
Σύμφωνα με τις ευχαριστίες των δύο επιμελητών του βιβλίου, Βαγγέλη Στογιάννη - Παρασκευής Δηλανά, συμμετείχαν με φωτογραφίες, πληροφορίες και υλικό πολλοί φορείς και πρόσωπα για την έκδοση.

Περισσότερες πληροφορίες για την ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [ΕΔΩ]. Όπως θα διαπιστώσετε η ΝΕΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ήταν μέλος της διεθνούς οργάνωσης Friends of Earth - όπως αναφέρεται επίσης και στην έκδοση που παρουσιάζουμε.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό | We want Europe to recognize soil as a common good


We want Europe to recognize soil as a common good

We want to put pressure on European institutions to adopt specific legislation on soil protection, fixing principles and rules to be complied by the Member States. We want Europe to recognize soil as a common good essential for our lives and to assume its sustainable management as a primary commitment.