Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Αφιέρωμα στην Ημέρα της Μητέρας! | A tribute to Mother's Day!

Αφιέρωμα στην Ημέρα της Μητέρας!
Φωτογραφία της Nelly's, Ήπειρος,1930
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείο Μπενάκη

A tribute to Mother's Day!
Photo by Nelly's, Epirus, 1930
Benaki Museum Photographic Archives

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου