Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Να χαρακτηριστεί το έδαφος κοινό αγαθό | We want Europe to recognize soil as a common good


We want Europe to recognize soil as a common good

We want to put pressure on European institutions to adopt specific legislation on soil protection, fixing principles and rules to be complied by the Member States. We want Europe to recognize soil as a common good essential for our lives and to assume its sustainable management as a primary commitment. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου