Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Soil: A Dirty Word? | Είναι το έδαφος μια "βρώμικη" λέξη? ||


Έδαφος: Είναι μια βρώμικη λέξη;
Το έδαφος είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της ζωής πάνω στη γη:

Το 95% των τροφίμων μας παράγονται, άμεσα ή έμμεσα στα εδάφη μας και χωρίς υγιή εδάφη οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα σιγά σιγά θα πεθάνουν.
[Διαβάστε περισσότερα στο e-magazine ΕΔΩ, σελίδες 61 - 67]

Soil: A Dirty Word?
Soil is vital for the survival of life on earth:
95% of our food is directly or indirectly produced on our soils and without healthy soils humans, plants and animals will slowly die out.
[Read more at e-magazine REVOLVE #19, p.61-67]

1 σχόλιο: